Rigi Decor Visaya I

Format: 120x 260 cm

Stärke: 6.2 mm